Program 2018

Torsdag d. 14. juni

Hvad betyder præstationskulturen for elevernes trivsel?

13:00 - 14:00

Danmarks Lærerforening, Børnerådet

Har vi skabt en præstationskultur, der skaber mistrivsel hos børn og unge, og hvad er skolens rolle?

Musketerernes kampe

14:30 - 15:30

Danmarks Lærerforening

Debat og evaluering af overenskomstforløbet på det offentlige område

Skal læreruddannelsen være finsk?

16:00 - 17:00

Danmarks Lærerforening

Hvordan får vi en femårig forskningsbaseret uddannelse, som ruster lærerne til folkeskolens krav?