Eventbeskrivelse

Selvom Danmark med det nye forsvarsforlig ikke kommer til at leve op NATOs målsætning om at bruge 2 % af BNP på Forsvaret, opfylder Danmark derimod NATO-målsætningen om at bruge 20 % af forsvarsbudgettet på materielinvesteringer. Herunder bliver hæren styrkes med en fuldt deployerbar brigade på 4000 mand, Søværnet får missiler til etablering af et områdeluftforsvar og Flyvevåbnet får nye kampfly. Men er det den rigtige måde for Danmark at satse på? Hvad og hvor meget skal det danske Forsvar kunne? Skal Danmark indgå i NATOs balistiske missilforsvar? Skal Danmark have en strike-kapacitet med missiler, der kan nå Rusland? Dette er blandt de centrale spørgsmål, der vil blive adresseret, når Forsvarsakademiet inviterer til debat om det nye forsvarsforlig.

Deltagere

Ole Kværnø, Dekan, Forsvarsakademiet
Claus Hjort Frederiksen, Forsvarsminister, Venstre
Peter Viggo Jakobsen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet
Henrik Dam Kristensen, Medlem af folketinget, Socialdemokratiet
Peter Juel Jensen, Medlem af folketinget, Venstre

Tags

#NytForsvar?

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej

Hjemmeside

http://www.fak.dk