Eventbeskrivelse

Trusler har spredt sig fra traditionelle håndskrevne trusselsbreve over på alle slags medieplatforme, hvor især politikere og meningsdannere står for skud. Men hvor alvorligt bør man tage de trusler, der florerer på de sociale medier? Og er der forskel på digitale trusler og dem, der er skrevet og afleveret direkte til modtageren på papir? Internationale studier peger på væsentlige sammenhænge mellem den sproglige udformning af trusler og risikoen for at de bliver fulgt op af handling (fx i form af vold). Groft sagt viser studierne, at risikoen falder, jo grovere sproget er. Nu skal et nyt forskningsprojekt afdække de sproglige særtræk i danske trusselsbeskeder. Kom og hør nærmere om, hvad der bestemmer, om en tekst udgør en trussel, hvilke trusselstyper der er de hyppigste, og vær med til at vurdere hvilke formuleringer der har den største skræmmeeffekt.

Deltagere

Tanya Karoli Christensen, Lektor, Københavns Universitet
Marie Bojsen-Møller, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Tags

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej