Eventbeskrivelse

Mennesker har til al tid handlet med hinanden. Først ved byttehandel i de små lokalsamfund og senere nabobyerne imellem. Med de udvidede logistiknetværk i den moderne verden handler vi hver dag med mennesker på den anden side af kloden. Det sker, fordi vi efterspørger forskellige valgmuligheder. Og fordi nogle lande er bedre til at producere bestemte varer til en bestemt kvalitet og pris. Økonomerne taler om komparative fordele. Derfor kan Danmark med fordel sende danske fødevarer til fx Asien. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi bevarer og udbygger de aftaler, som sikrer global handel. Vi kaster et konkret blik på to af EU’s seneste handelsaftaler – aftalen med Canada, som trådte i kraft i 2017, og aftalen med Japan, som træder i kraft i 2019. Hvad kan de aftaler, og hvorfor er de vigtige for den danske fødevareklynge? Og hvad ved du egentlig om handlen med fødevarer mellem Danmark, Japan og Canada? Debatten foregår primært på engelsk.

Deltagere

Martin Merrild, Formand, Landbrug & Fødevarer
Ms. Emi Furuya, Ambassadør, Den canadiske ambassade
Mr. Toshiro Suzuki, Ambassadør, Den japanske ambassade
Per Thiemann, Journalist, Politiken

Tags

##samhandel ##handelspolitik ##fødevarer ##bæredygtighed

Eventdetaljer

Sprog
Engelsk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej

Hjemmeside

http://www.lf.dk