Eventbeskrivelse

Har du pligt til at hjælpe et trafikoffer? Eller til at gribe ind, hvis du ser en farlig situation? Skal du melde en efterlyst familie til politiet, når du ved, hvor de er gået under jorden? Normalt er det en persons handlinger, der kan straffes. Men i visse situationer kan man også straffes for ikke at gøre noget. Hvornår er det strafbart ikke at gribe ind eller handle i en bestemt situation? Og hvornår er passivitet ”kun” moralsk forkert, men ikke ligefrem strafbart? Hør Mads Steffensen og panelet diskutere handlepligt og undladelsessynder.

Deltagere

Lis Frost, Landsdommer, Vestre Landsret, Danmarks Domstole
Stina Vrang Elias, Administrerende direktør, Tænketanken DEA,
Keld Reinicke, Cand.phil., selvstændig media-rådgiver
Stine Bardeleben Helles, Programchef og folketingskandidat, Oplevelseshuset INSP, Roskilde
Mads Steffensen, Tv- og radiovært, Ordstyrer

Tags

#Handlepligt #Meldepligt #Undladelsessynd #Mads Steffensen #Retssikkerhed #Moral #Passivitet

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej