Eventbeskrivelse

Imamlove, burka-forbud, ghetto-planer, koranklodser og politi-bevogtning af jødiske institutioner er blot nogle af de tiltag myndighederne har iværksat for at beskytte borgerne mod islamisk terror og værne om de grundlæggende frihedsrettigheder, der er bærende for vores demokrati i et samfund, hvor muslimske særkrav bliver stadigt mere påtrængende. Er disse tiltag i virkeligheden ikke angreb på den frihed, de vil beskytte? Virker de efter hensigten? Er vi nødt til at acceptere indgreb i vores frihedsrettigheder for at beskytte os mod terror? Eller rammer alle indsatserne ikke os selv langt hårdere end de beskytter os? Trykkefrihedsselskabet sætter indsatsen mod terror og islamisering til debat mellem nogle af de borgerlige politikere, der har kampen mod islamisering højest på deres politiske dagsorden.

Deltagere

Naser Khader, MF, Det Konservative Folkeparti
Pernille Vermund, Formand, Nye Borgerlige
Martin Hneriksen, MF, Dansk Folkeparti
Aia Fog, Formand, Trykkefrihedsselskabet

Tags

##ytringsfrihed ##frihed ##islam ##frihedsværdier ##trykkefrihedselsskabet ##indvandring ##muslim

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Ja