Eventbeskrivelse

Fra Den Kolde Krigs ophør og indtil Ruslands angrebskrig mod Georgien i 2008 diskuterede vi konsekvensen af, at Rusland ikke længere var en eksistenstrussel mod andre stater. Skulle vi bevare NATO? Hvilket formål skulle NATO så i givet fald have, når nu forsvar ikke længere var relevant. Efter 2008 og tydeligst med Ruslands krig mod Ukraine og annektering af Krim er diskussionen fundamentalt forandret igen. Rusland truer nabolande på deres eksistens – mest udtalt de tidligere sovjetiske republikker og tidligere Warszawapagt-lande. Rusland fører en hybridkrig i alle andre domæner end det militære mod især de baltiske lande. Rusland destabiliserer med statslig samtænkning af alle magtmidler den liberale verdensorden og har udpeget USA og Vesten som Ruslands hovedfjende. Er hybridkrig den logiske fortsættelse af politik blot med andre midler? Hvor stopper det? Forsvarsakademiet tager debatten med Danmarks skarpeste militære eksperter og sikkerhedspolitiske forskere.

Deltagere

Lennie Fredskov, Oberst og Chef for Landsdelsregion Øst, Hjemmeværnet
Ole Kværnø, Dekan, Forsvarsakademiet
Peter Viggo Jakobsen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet
Carina Meyn, Ph. D., Adjunkt, Forsvarsakademiet
Mikkel Storm, Major, Cand. Polit, Forsvarsakademiet

Tags

#Rusland

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej

Hjemmeside

http://www.fak.dk