Eventbeskrivelse

: Både FN’s Flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har været i fokus – og under skarp beskydning – i den offentlige og ikke mindst politiske debat i de senere år. Konventionernes rækkevidde og berettigelse bliver betvivlet, og muligheder for at begrænse konventionerne bliver diskuteret. Men hvad er det egentlig, der står i de to internationale konventioner? Hvad er tankerne bag, hvordan skal de forstås og hvorfor er de så vigtige - også i dag så mange år efter deres fødsel? UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, og Institut for Menneskerettigheder fortæller om konventionerne, deres betydning og omfang. Få svar på dine spørgsmål og bliv klædt på til den debat, der utvivlsomt fortsat vil præge dagsordenen i Danmark.

Deltagere

Louise Holck, vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
Bettina Normann Petersen, seniorjurist, UNHCR

Tags

#Menneskerettigheder #Flygtninge #Flygtningerettigheder #FN #Menneskerettighedskonventionerne

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej