Eventbeskrivelse

Folkeafstemningen om grænsedragningen i 1920 og den dansk-tyske mindretalsmodel bliver fremhævet som inspiration for andre mindretal og grænseregioner i Europa. Kan begivenhederne fra dengang bruges som inspiration for de mange regionale mindretal i EU, der ytrer ønske om selvstændighed? Skotland har afholdt en folkeafstemning om uafhængighed med accept fra den britiske regering, mens Cataloniens folkeafstemning har ført til en konflikt i hårdknude mellem den spanske centralregering og den catalanske regionalregering, der med snævert flertal ville erklære Cataloniens uafhængighed. Er det catalanske ønske om selvstændighed legitimt? Eller går separatismen i EU for vidt? Og hvordan kan erfaringerne fra de sidste 100 års udvikling i det dansk-tyske grænseland inspirere en løsning på den spansk-catalanske konflikt? Mød fhv. minister i Slesvig-Holsten Anke Spoorendonk (SSW), professor Uffe Østergård, MF Christian Juhl (EL) og formand for Det Udenrigspolitiske Selskab U35 Lukas Lausen.

Deltagere

Anke Spoorendonk, Vicepræsident, European Free Alliance (EFA)
Christian Juhl, MF, Folketinget
Lukas Lausen, Formand, Det Udenrigspolitiske Selskab U35
Uffe Østergaard, Professor Emeritus, CBS - Copenhagen Business School

Tags

#EU #Europa #mindretal #Sydslesvig #Grænse #Grænseland #grænseoverskridende #National identitet #Tyskland #Danmark #Valg

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej