Eventbeskrivelse

Hvordan ser sikkerhedssituationen og truslen mod Danmark ud? Hvordan imødekommer Danmark truslen, og hvad kræver det af det samlede danske forsvar? Og hvilken rolle får Hjemmeværnet fremadrettet i forhold til Forsvaret? Det er blot nogle af de spørgsmål, som kommer på banen, når forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen og chefen for Hjemmeværnet sætter sig sammen på Folkemødet og drøfter Hjemmeværnets og Forsvarets rolle og samarbejde i den nye sikkerhedssituation.

Deltagere

Lennie Fredskov, Oberst, Chef for Landsdelsregion Øst, Hjemmeværnet
Claus Hjort Frederiksen, Forsvarsminister, Venstre
Jens Garly, Generalmajor, Chef for Hjemmeværnet, Hjemmeværnet

Tags

#Hjemmeværnet #Forsvar #forsvarspolitik #forsvarsforlig #NATO #terror #Sikkerhedspolitik #sikkerhed

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej

Hjemmeside

http://HJV.dk