Eventbeskrivelse

Alle lande er potentielt mål for terror. Ved beredskabsdebatten stiller vi skarpt på, om vi reelt, som befolkning og myndigheder er forberedte til, når terroren rammer os. Alle kommuner skal have en beredskabsplan. Den skal sikre, at samfundet ikke lammes og går i stå ved et terror- eller cyberangreb. Men hvor parate sørger vi egentlig for, at den enkelte borger er, hvis en større hændelse indtræffer? Hvis et cyberangreb lukker for systemer i stort omfang, hvordan kan den enkelte borger så klare sig? Eller hvis en hændelse med et angreb og masseskader sker i et butikscenter, ved borgerne så hvordan de skal reagere, og hvordan de bedst støtter op om myndighederne, der skal stå for indsatsen? Vi stiller skarpt på, hvordan vi i Danmark sætter den borgernære krisestyring og krisekommunikation i system, så vi kan sikre videreførelsen af samfundskritiske og for borgerne livsvigtige kommunale leverancer, som fx vandforsyning, elektricitet, transport, infrastruktur osv.

Deltagere

Repræsentant, Politiker, Kommunernes Landsforening
Niels Bonde Jensen, Landschef, Beredskabsforbundet
Repræsentant, Chef, Politiet
Lars Vester, Vice President, Falck
Jarl Vagn Hansen, Formand, Danske Beredskaber

Tags

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej