Eventbeskrivelse

Regeringen havde under overskriften ”Europa i en brydningstid – stærke værdier og et fremtidssikret Europaråd” fem prioriteter: Menneskerettighedssystemet. Ligestilling, demokrati, handicappede og tortur. Regeringen ville udvise flere kriminelle udlændinge, indlede et opgør med Den EuropæiskeMenneskerettighedsdomstols (EMD) dynamiske fortolkning og øge den politiske indflydelse på Den europæiske Menneskerettighedsdomstol. Hvad har regeringen opnået under sit formandskab? Er f.eks. din ret til privatliv, religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed nu fremtidssikret? Konferencerne i Interlaken 2010, Izmir 2011, Brighton 2012, Bruxelles 2015 og København 2018 vedørende konventionssystemet vil blive omtalt.

Deltagere

Karsten Fledelius, Universitetslektor emer., Helsinki-komiteen
Hanne Severinsen, Tidl. MF, Helsinki-komiteen
Claus von Barnekow, Fhv. Ambassadør ved Europarådet, Helsinki-komitéen

Tags

#Europarådet #Formandsskab #EU #Europæiske Menneskerettighedsdomstol #Menneskerettigheder

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej