Eventbeskrivelse

I en verden med talrige udfordringer og brændpunkter, voksende ulighed, flygtningekriser, klimaforandringer, autoritære regimer og politiske højredrejninger, er der så stadig håb for en mere lige verden og en bedre fremtid for klodens indbyggere? Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål diskuterer paneldeltagerne, hvordan Danmark er med til at sikre en mere lige og bæredygtig verden for fremtiden. Vi zoomer ind på, hvorfor det netop er vigtigt, at et lille land som Danmark engagerer sig i demokratiarbejde og FN’s verdensmål. Hvorfor det er vigtigt, at danske partier laver internationalt solidaritetsarbejde bl.a. med søsterpartier i Afrika og Asien. Og kan vi blive enige om tilgangen på tværs af partiskæl?

Deltagere

Rasmus Helveg Petersen, Director, DIPD
Mogens Lykketoft, MF, Socialdemokratiet

Tags

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej