Eventbeskrivelse

Oplev forebyggelsen af ekstremisme på aller tætteste hold. Borgernes trivsel og den tidlige forebyggelse går hånd i hånd – også når det gælder forebyggelse af ekstremisme. Kom med helt ind i maskinrummet, når kommunen arbejder med at forebygge ekstremisme. På baggrund af tre forskellige og virkelighedstro scenarier får deltagerne i dette event mulighed for at træde i beslutningstagernes sted, når en kommune modtager og håndterer bekymringer om ekstremisme. Gennem drøftelser mellem et ekspertpanel bestående af centrale aktører og publikum kommer den danske forebyggelsesmodel tydeligt i spil. Forebyggelse i Danmark handler netop om at forebygge ekstremisme – og ikke kun om at bekæmpe terrorisme.

Deltagere

., ., Deloitte
., ., Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Tags

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej