Program 2018

Torsdag d. 14. juni

Når den grønne omstilling rykker ind i baghaven

15:00 - 16:00

SEAS-NVE

Hvordan vi fordeler sol og vind i Danmark? Talkshow med Reimer Bo om Danmarks grønne fremtid.

EVA-samtalen: Karakterer eller kaos?

16:00 - 18:00

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Medvirker tests og karakterer til øget social mobilitet, eller forholder det sig lige omvendt?

Hvordan udfordrer samskabelsen politikerrollen?

17:30 - 18:30

Roskilde Universitet, Resonans

Hvordan forstyrrer og forstærker nye dialog- og deltagelsesformer det politiske lederskab?