Program 2019

Torsdag d. 13. juni

Mangfoldighed eller polarisering?

16:45 - 17:45

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Hvordan styrker folkeoplysning sammenhængskraften i et mangfoldigt eller polariseret Danmark?