Program 2018

Torsdag d. 14. juni

Radio Folkemødet After Dark med Rasmus Nordqvist (Å)

17:30 - 18:00

Teracom

Rasmus Nordqvist sætter musik og ord på mediepolitiken i Radio Folkemødet after dark