Program 2019

Torsdag d. 13. juni

Ungdomspolitikere i (forsvars)dilemma.

15:00 - 15:45

Hjemmeværnet

Næste generation af politikere debatterer forsvars- og sikkerhedspolitiske dilemmaer.