Program 2018

Torsdag d. 14. juni

Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

14:30 - 15:15

Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Sorgen kræver tid og er er vilkår i en forandret verden, når vi mister er barn

Terrassen

14:45 - 18:00

BL - Danmarks Almene Boliger, Boligkontoret Danmark

Debat, interview og quiz om samfundsansvar i den almene boligsektor