Program 2019

Torsdag d. 13. juni

Klima & Krig - miljøudfordringer, folkevandringer og fred

18:00 - 19:00

fredsministerium.dk

Bæredygtige og klimapolitiske løsninger give mere sikkerhed end fortsat oprustning