Program 2018

Torsdag d. 14. juni

Om glæden i borgerlønssamfundet

13:00 - 13:30

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)

Om glæden. Hvorfor lave om i et samfund, hvis borgernes glæde ikke øges herved.

Alternativets forslag om borgerløn

13:30 - 14:00

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)

I Alternativet arbejder man med et forslag til indførelse af borgerløn i Danmark.

Borgerløn og arbejdsbegrebet.

14:00 - 14:30

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)

Skal vi have løn for det uformelle og frivillige arbejde?

Hvorfor er borgerløn et hot emne?

14:30 - 15:00

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)

Refleksioner fra en praktik i BIEN Danmark - Borgerlønsbevægelsen

“Velfærdsillusionen” og borgerløn

15:30 - 16:00

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)

Velfærdssamfundet leverer slet ikke hvad vi tror. Der er behov for at nytænke den danske model.

Socialrådgiverforeningen og borgerløn

16:00 - 16:30

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)

Socialrådgiverne er som faggruppe kommet under pres i vores reformbesatte beskæftigelsessystem.

På vej til borgerløn. Aktuel idédebat.

16:30 - 17:00

BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)

Hvorledes kunne borgerløn betyde en frigørelse og en videreudvikling af velfærdsstaten?