Program 2022

Torsdag d. 16. juni

Kvinder, fred og sikkerhed

18:15 - 19:30

Kvinderaadet, CISU - Civilsamfund i Udvikling

Kvinder, fred og sikkerhed: En samtale om feminisme i en krigstid