Program 2018

Torsdag d. 14. juni

Når unge skaber kulturen, øges værdien i FGU

15:00 - 16:00

Ligeværd, UCSYD, Forskning, Innovation & Udvikling

Den nye FGU uddannelse har fokus på struktur – spørger man de unge, er det kulturen, der har værdi.

Eventbeskrivelse

Hvilken betydning har kulturen på uddannelsesstederne for læringsmiljøet og for elevernes ungdomsliv? Stregerne tegnes i øjeblikket, på det strukturelle niveau, for den nye FGU Uddannelse. Men spørger vi de unge til råds? Får de mulighed for at være medskabende til en kultur, der giver mening og som styrker tilhørsforholdet til skolen og de øvrige elever? FGU handler ikke blot om kompetenceudvikling. Skolen danner også en vigtig ramme om elevernes ungdomsliv, og udgør et vigtigt kulturelt mulighedsrum for de unges deltagelse, dannelse, identitet og fællesskaber. Gennem fotos og kommentarer får vi en gruppe STU-elevers svar på, hvad de kulturelle rum betyder for deres hverdagsliv på skolen, og hvordan de selv har medvirket til at skabe disse i en demokratisk proces. Forskere, skolefolk og organisationer vil debattere, hvordan unge kan og bør bidrage og inddrages i, at udvikle skolens kultur og læringsmiljø. Baggrund: et projekt to forskere fra UCSYD har gennemført.

Deltagere

Gert Møller, Næstformand, Produktionsskoleforeningen
Esben Kullberg, Sekretariatschef, Ligeværd
Doris Overgaard Larsen, Lektor, UCSYD, Forskning, Innovation & Udvikling
Jonna Nøttrup, Lektor, UCSYD, Forskning, Innovation & Udvikling
Claus Tobler, Direktør, Erhvervskolen Vestjylland

Kontaktpersoner

Esben Kullberg, Sekretariatschef, Ligeværd, 24972718

Tags

#Læringsmiljø #kultur #Uddannelse #FGU #Læringsrum

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej

God uddannelse!! – også til dem der ikke kan lære??

18:00 - 19:00

Ligeværd

Findes der unge der ikke kan lære? Hvorfor så lave uddannelse? Debat med Leo Komischke-Konnerup

Eventbeskrivelse

Pædagogisk set er det noget vrøvl, at unge med særlige behov ikke behøver at lære det samme som alle andre. Det ikke synd for unge med særlige behov at stille krav om god uddannelse! Indimellem støder man på det synspunkt, at unge med særlige behov ikke behøver at lære det samme som alle andre unge mennesker. Ofte bygger et sådant synspunkt på den antagelse, at unge med særlige behov ikke kan lære lige som andre – og at det derfor ville være synd at stille krav om god uddannelse til disse unge. Pædagogisk set er det imidlertid noget vrøvl: unge med særlige behov kan lære og har behov for at lære, som alle andre. Derfor er det heller ikke synd at stille krav om god uddannelse til unge med særlige behov. Tvært imod! Hvad er god uddannelse til unge med særlige behov? Og hvad skal vi kræve de unge lærer - eller måske ikke skal lære? Kom til debat i Ligeværd teltet!

Deltagere

Leo Komischke-Konnerup, Ph.d. i dannelse, UC Syd

Kontaktpersoner

Esben Kullberg, Sekretariatschef, Ligeværd, 24972718

Tags

#Uddannelse #unge med særlige behov #krav #pædagogik

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej