Program 2022

Torsdag d. 16. juni

Visioner for psykiatrien – giv dit bud på en bedre psykiatri

14:00 - 14:45

Dansk Psykoterapeutforening

Publikum inviteres i dette event til at komme med jeres bud på en bedre psykiatri i Danmark