Program 2023

Torsdag d. 15. juni

Stressede læger truer patientsikkerheden

15:00 - 15:45

Yngre Læger

Er der en læge til stede? Stressede læger truer patientsikkerheden

Sundhedens hotel – Hvem danner par om sundhedsreformen?

15:00 - 16:00

Danske Fysioterapeuter

Til parceremoni på Sundhedens Hotel skal deltagerne danne par om sundhedsreformens indhold