Program 2018

Torsdag d. 14. juni

Skal vi acceptere urbaniseringen for at sikre væksten?

15:30 - 16:30

Danmarks Statistik

Skal indbyggere og job fordeles ligeligt i landet, eller er det bedre, at de koncentreres i byerne?

Rigets tilstand - Danmarks implementering af verdensmålene

17:00 - 18:00

Globalt Fokus, Deloitte, Nyt Europa, FN-forbundet, 92-gruppen

Finansministeren & skarpe profiler gør status på implementeringen af FN’s verdensmål i Danmark.