Program 2024

Torsdag d. 13. juni

Kan vi så få fred!

11:00 - 11:45

Fredsteltet

Fredsteltet åbner med fællessang ved Henrik Ginderskov.

Hvordan skaber man fred?

12:15 - 13:45

fredsministerium, Rådet for International Konfliktløsning

Dialogmøde om fredsskabelse og fredsopbygning efter krig og voldelig konflikt.