Program 2019

Torsdag d. 13. juni

Asnæs Bylab - byforskønnelse af lokalsamfundets relationer

14:00 - 15:00

Odsherred Kommune

Hvilke greb bruges når byudvikling bliver til forskønnelse af lokalsamfundets relationer?

Vækst i landdistrikterne - hvad er visionerne?

14:45 - 16:45

Slagelse Kommune

En bæredygtig fremtid for landsbyerne handler om måderne vi bor på, og måderne vi organiserer os på

Borgmestertopmøde: Er statsjob vejen til et land i balance?

15:00 - 15:45

Landdistrikternes Fællesråd

Er flytning af statslige arbejdspladser den bedste vej til bedre balance i Danmark?

Sat på spidsen: Er mediedækningen af Danmark i balance?

16:45 - 17:30

Landdistrikternes Fællesråd

Medierne dækker ofte landdistritkerne negativt. Hvordan kan det ændres?

Andelstanken som nøgle til fremtidens landdistriktsudvikling

17:30 - 18:30

Odsherred Kommune

Andelsbevægelsens filosofi om bæredygtig vækst gennem demokratisk organisering blomstrer i Odsherred