Program 2022

Torsdag d. 16. juni

Sådan løser vi de største sociale udfordringer i DK

15:00 - 15:45

Den Sociale Investeringsfond, Den Sociale Kapitalfond, Poul Schmith/Kammeradvokaten, AskovFonden

Fra gode hensigter til reel forandring

Hvordan hjælper vi børn, der lever i voldsramte familier?

17:00 - 17:45

AskovFonden

Vold mod børn i danske hjem er veldokumenteret. Nu skal vi finde løsninger og stoppe volden

10 vilde impact trends

18:00 - 19:00

Den Sociale Kapitalfond

Underholdende event med ”vilde” forudsigelser om impact investing markedet