Eventbeskrivelse

EU har store udenrigspolitiske ambitioner formuleret i artikel 21 i Lissabontraktaten. De inkluderer blandt andet at bevare freden og forebygge konflikter, at fremme bæredygtig udvikling og udrydde fattigdom, at beskytte den menneskelige værdighed, demokrati og retsstatsprincipper i hele verden. Men hvordan skaber man fred i verden? Og er det EU, der kan og bør gøre det? Det globale FN er skabt mere direkte til formålet, og det er NATO, der ligger inde med EU's militære midler, som kunne bruges til eventuelle interventioner, så hvor hører EU med sin bløde magt til i billedet? Og ændrer det nye forsvarssamarbejde på den arbejdsdeling der har været indtil nu? Kom til paneldebat om at skabe fred i verden med Atlantsammenslutningen FN-forbundet, Rådet for international konfliktløsning (RIKO) og Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO).

Deltagere

Jørn Boye Nielsen, Næstformand for Rådet, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
Jørgen Estrup, Landsformand, FN-forbundet
Lars Bangert Struwe, Generalsekretær, Atlantsammenslutningen
Helga Molbæk-Steensig, Fagredaktør og projektleder, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)

Tags

#Krig #konflikt #Konfliktløsning #Konfliktmægling #Forebyggelse #Samarbejde #globalisering #FN #EU #Europa #Fred #PESCO #Forsvar #global

Eventdetaljer

Sprog
Dansk
Underholdsningsevent
Nej
Tegnesprogtolkes
Nej
Teleslynge
Nej
Sendes live på internettet
Nej

Hjemmeside

http://deo.dk